Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ε.Π.Ε.".

Ε.Π.Ε.:

Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) είναι μία εταιρική μορφή, που συνιστάται μεταξύ δύο ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν σκοπό να επιχειρήσουν μαζί υπό κάποια εταιρική επωνυμία. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ε.Π.Ε. είναι ότι τα πρόσωπα που συμμετέχουν σ’ αυτήν, ευθύνονται για την εταιρία, μόνο μέχρι του ποσού της εταιρικής τους μερίδας.

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διοικείται από τη γενική συνέλευση των εταίρων. Η διαχείριση της εταιρείας ανήκει σε όλους τους εταίρους, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να διοριστούν διαχειριστές, ή διαχειριστής που να είναι εταίρος ή όχι.

Spiral

Σχόλια