Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Καταναλωτής".

Καταναλωτής: 

Είναι ο αγοραστής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, που πωλείται στη λιανική αγορά.

Επιπλέον, Καταναλωτής θεωρείται και ο τελικός χρήστης (και όχι απαραίτητα ο αγοραστής), στην εφοδιαστική αλυσίδα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Ο Καταναλωτής διαφέρει από τον πελάτη στο γεγονός ότι ο πελάτης είναι ο αγοραστής καθώς και ο χρήστης προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε λιανικής, είτε χονδρικής πώλησης.

Σχόλια