Παρά λίγο πρώτοι... στην ανεργία των νέων!

2η στον κόσμο κατατάσσεται η Ελλάδα, αναφορικά με την ανεργία των νέων (15 - 24 ετών), μετά τη Νότια Αφρική, σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΟΟΣΑ.

Αναλυτικότερα, για το 2018, στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Νότια Αφρική με 53,4%, ενώ ακολουθεί η Ελλάδα με 43,6%. Στην τρίτη θέση η Ισπανία με 38,7%, η Ιταλία στην 4η με 34,8% και η Πορτογαλία στην 5η με 23,9%.


Η μεγάλη ανεργία στη χώρα μας αποτελεί παράγοντα επιχειρηματικότητας ανάγκης, δηλαδή ενισχύει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με σκοπό το βιοπορισμό και όχι την εκμετάλλευση μιας ευκαιρίας, υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Spiral

Σχόλια