Ενημερωτικό σημείωμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την κατανόηση των προγραμμάτων χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.

Έναν πολύ χρήσιμο 28σέλιδο οδηγό για την κατανόηση και την ορθή εκμετάλλευση του χρηματοδοτικού πλαισίου του ΕΣΠΑ από τις επιχειρήσεις και τους νέους επιχειρηματίες, δημοσίευσε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ στον ιστότοπό του.

Σύμφωνα με τον οδηγό, οι εν δυνάμει ωφελούμενοι από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να κατανοούν αφενός τη σημασία της έγκυρης πληροφόρησης και να αξιολογούν ορθώς τις πραγματικές επιχειρηματικές τους ανάγκες και αφετέρου, να γνωρίζουν τις κρίσιμες διαδικασίες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης.

Ειδικότερα, η πρακτική των επιχειρήσεων και των μελλοντικών επιχειρηματιών θα πρέπει να εφαρμόζεται ως εξής:
  • Ορθή πληροφόρηση. Συνδεθείτε με αξιόπιστε πηγές πληροφόρησης για τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ (π.χ. www.epanek.gr, www.espa.gr).
  • Αξιολόγηση επιλεξιμότητας. Ελέγξτε εάν το εκάστοτε πρόγραμμα που προκηρύχθηκε σας αφορά, καθώς άλλα προγράμματα αφορούν υφιστάμενες επιχειρήσεις, ενώ άλλα υπό ίδρυση, ή συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας κλπ.
  • Εντοπισμός δαπανών προς χρηματοδότηση. Εάν είστε επιλέξιμοι σε κάποιο πρόγραμμα, θα πρέπει να δείτε ποιες δαπάνες του επιχειρηματικού σας σχεδίου, μπορείτε να εντάξετε. Σε κάθε περίπτωση, μην εντάξετε δαπάνες που δεν είναι χρήσιμες, μόνο και μόνο επειδή χρηματοδοτούνται.
  • Γνωριμία με το σύστημα υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτήσεις υπαγωγής στα προγράμματα του ΕΣΠΑ γίνονται μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr). Κάθε αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, συντάσσοντας επί της ουσίας ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται και από συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Όλες οι σχετικές απαιτήσεις υπάρχουν στους Οδηγούς ή τις Προκηρύξεις ή τις Προσκλήσεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
  • Αναμονή για την αξιολόγηση του αιτήματος. Είναι η διαδικασία κατά την οποία αξιολογούνται και επιλέγονται τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια από αυτά που έχουν υποβληθεί, βάσει ενός συγκεκριμένου πλαισίου βαθμολόγησης και συναρτήσει με ένα ορισμένο διαθέσιμο προϋπολογισμό (π.χ. 50.000.000€ για επιχειρηματικά σχέδια από 30.000€ - 200.000€).
  • Συγκέντρωση δικαιολογητικών στην περίπτωση θετικής έκβασης του αιτήματος. Εάν το αίτημα υπαγωγής στο πρόγραμμα εγκριθεί, τότε πιθανόν να κληθείτε να υποβάλετε συγκεκριμένα δικαιολογητικά για την οριστικοποίηση της ένταξής σας.
  • Πραγματοποίηση δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου. Φροντίστε να πραγματοποιήστε τις δαπάνες του επιχειρηματικού σας σχεδίου, όπως ακριβώς τις έχετε προγραμματίσει, χωρίς παρεκκλίσεις από τον αρχικό σας σχεδιασμό. Στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε κάποιες από αυτές (π.χ. αντικείμενο δαπάνης, προμηθευτή, τιμή κλπ.), θα πρέπει να κάνετε σχετικό αίτημα στο φορέα διαχείρισης του προγράμματος, καθώς έχετε αυτό το δικαίωμα. Συγκεντρώστε επιμελώς όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των δαπανών και ετοιμαστείτε για πιθανό επιτόπιο έλεγχο.
  • Χρηματοδότηση. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει το σύνολο ή ένα μέρος των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου, μπορείτε να αιτηθείτε τη λήψη της σχετικής χρηματοδότησης. Με την κατάθεση του αιτήματος, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την αξιολόγησή τους, σε εύλογο χρονικό διάστημα εισπράττετε το αντίστοιχο ποσό (π.χ. αν υλοποιήσατε δαπάνες αξίας 50.000€ και η κρατική ενίσχυση είναι 60%, θα εισπράξετε στον τραπεζικό σας λογαριασμό 30.000€).

Μπορείτε να διαβάσετε τον πλήρη οδηγό του Ινστιτούτου μεταβαίνοντας στον ιστότοπό του.

Σχόλια