Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Δικαιόχρηση".

Δικαιόχρηση:

Είναι το δικαίωμα χρήσης του ονόματος προϊόντος ή υπηρεσίας, που χορηγείται από μία επιχείρηση - κάτοχο σε μία άλλη επιχείρηση - λήπτη, με αντάλλαγμα ένα ποσοστό επί των πωλήσεων ως αμοιβή, ενώ επιτρέπει στο δικαιούχο (λήπτη) να διατηρεί την ανεξαρτησία του.

Συνηθίζεται κυρίως στον κλάδο της εστίασης και δίδεται για συγκεκριμένη θέση ή γεωγραφική περιοχή (εκτός αν χορηγηθεί ως πολλαπλή άδεια).

Ο όρος συχνά αναφέρεται και στα αγγλικά ως «franchising».

Spiral

Σχόλια