Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Επαγγελματίας".

Επαγγελματίας:
Είναι ένας άνθρωπος που έχει επιτύχει ένα αναγνωρισμένο επίπεδο ικανοτήτων σε μία δουλειά. Ο Επαγγελματίας (αναφορικά με την επάρκεια των ικανοτήτων του), μπορεί να είναι και επισήμως πιστοποιημένος από κάποιο αναγνωρισμένο οργανισμό, ότι έχει ολοκληρώσει με επιτυχία κάποιο ή κάποια μαθήματα ή σπουδές ή και πρακτική.

Spiral

Σχόλια