10 βασικές ερωτήσεις για να αξιολογήσεις την εταιρική σου ιστοσελίδα.

Το ίντερνετ είναι -μεταξύ άλλων- και έναν εξαιρετικό εργαλείο για την προώθηση των εργασιών των επιχειρήσεων. Βασικό μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού αποτελούν οι εταιρικές ιστοσελίδες. Πώς όμως μπορεί να αξιολογήσει κανείς, αν η εταιρική του ιστοσελίδα, έχει την επάρκεια, ώστε να εξυπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε;

Κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις. Καμία ιστοσελίδα δεν είναι τέλεια. Και οι καλύτερες, έχουν ψεγάδια. Είτε στο περιεχόμενό τους, είτε στην τεχνική τους επάρκεια, είτε στο μάρκετινγκ. Για να αξιολογήσει κανείς ολοκληρωμένα την εταιρική του ιστοσελίδα, θα πρέπει να μπορεί να απαντήσει θετικά, σε τουλάχιστον 50 σχετικές ερωτήσεις (σύμφωνα με σχετική έρευνα της Spiral). Να οι 10 κορυφαίες:
  • Οι πληροφορίες που παρέχει η ιστοσελίδα μου είναι σωστές;
  • Τα κείμενα έχουν ορθογραφικά λάθη;
  • Το εύρος των πληροφοριών που παρέχονται είναι επαρκές;
  • Τα κείμενα είναι κατανοητά από το ευρύ κοινό;
  • Φορτώνει γρήγορα η ιστοσελίδα;
  • Η εμπειρία που προσφέρει η ιστοσελίδα είναι διακριτή από το διάβασμα ενός περιοδικού;
  • Είναι συμβατή με όλες τις συσκευές (desktop, tablets, smartphones κλπ.);
  • Εφαρμόζονται όλες οι απαραίτητες τεχνικές βελτιστοποίησης αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης (SEO);
  • Παρέχονται δυνατότητες διάδρασης του επισκέπτη με την ιστοσελίδα;
  • Οδηγείται ο χρήστης συστηματικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της ιστοσελίδας;
Απαντώντας θετικά τις παραπάνω ερωτήσεις η εταιρική σου ιστοσελίδα είναι σε καλό δρόμο!

Σχόλια