Σε λιγότερο από 10 λεπτά η ίδρυση εταιρίας και μάλιστα... δωρεάν!

Σε λιγότερα από 10 λεπτά μπορούν πλέον οι ενδιαφερόμενοι να ιδρύσουν εταιρία μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). Προς το παρόν η εφαρμογή (στο www.eyms.businessportal.gr) δέχεται μόνον Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), αλλά σταδιακά θα μπορούν να συστήνονται και εταιρίες με τις υπόλοιπες νομικές μορφές (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.).


Επισημαίνεται ότι το κόστος σύστασης εταιρίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μειώνεται κατά 70%, σε σχέση με το κόστος σύστασης με την παραδοσιακή διαδικασία, ενώ για όσους επιλέξουν την e-ΥΜΣ (www.eyms.businessportal.gr) μέχρι τον ερχόμενο Ιούλιο, η σύσταση θα είναι εντελώς δωρεάν!

Spiral

Σχόλια