Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Τυποποίηση".

Τυποποίηση:

Είναι η διατύπωση, η δημοσίευση και η εφαρμογή οδηγιών, κανόνων και προδιαγραφών για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός βαθμός επίτευξης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, ομοιομορφίας και πειθαρχίας σε ένα δεδομένο πλαίσιο, ή πεδίο.

Η Τυποποίηση αφορά προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, λειτουργίες, εργασίες και συστήματα επιχειρήσεων και οργανισμών.

Spiral

Σχόλια