Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πωλητής".

Πωλητής:

Είναι ένα άτομο που πουλάει προϊόντα ή υπηρεσίες σε άλλες οντότητες (επιχειρήσεις ή άτομα). Η επιτυχία του Πωλητή συνήθως μετράται με την ποσότητα των πωλήσεων που πραγματοποιεί, κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου και με το πόσο μπορεί να πείσει τους υποψήφιους πελάτες του να αγοράσουν. Εάν ένας Πωλητής εργάζεται για μία επιχείρηση, η αμοιβή του μπορεί να αυξάνεται ή και να μειώνεται, ανάλογα με την ποσότητα των πωλήσεών του.

Spiral

Σχόλια