Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Διοικητική Πυραμίδα".

Διοικητική Πυραμίδα:

Είναι η σχηματική απεικόνιση των επιπέδων ιεραρχίας σε μια επιχείρηση, σε σχέση με τις λειτουργίες της και τους εργαζόμενους σ’ αυτήν.

Όσο περισσότερα είναι τα επίπεδα ιεραρχίας στην επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερο είναι το ύψος της πυραμίδας (κάθετη οργάνωση). Όσο λιγότερα είναι, τόσο μικρότερο είναι το ύψος της (οριζόντια οργάνωση).

Spiral

Σχόλια