Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Καρτέλ".

Καρτέλ:

Είναι μία ομάδα από επιχειρήσεις ή από κράτη που προσπαθούν να ελέγξουν την τιμή ή τα αποθέματα ενός αγαθού (π.χ. του πετρελαίου), μέσα από έναν αμοιβαίο περιορισμό της παραγωγής, με σκοπό τη βελτίωση του κέρδους και τη μείωση του ανταγωνισμού.

Παρότι αυτού του είδους οι συμφωνίες είναι συχνά αποδεκτές ανάμεσα σε συνεργαζόμενα κράτη, είναι παράνομες ανάμεσα σε επιχειρήσεις και αντίκεινται στους όρους του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Σχόλια