Οικονομία: ασθενείς ενδείξεις βελτίωσης – μεγάλοι κίνδυνοι.

Αντιφατικά τα μηνύματα από την Ελληνική Οικονομία. Αφενός ΑΕΠ, ανεργία και οικονομικό κλίμα κινούνται ελαφρώς θετικά, αφετέρου επενδύσεις, κρατικές δαπάνες και εξαγωγές αναδεικνύουν σημαντικούς κινδύνους.

Ειδικότερα:
  • Το ΑΕΠ αυξήθηκε το γ’ τρίμηνο του 2018 με ρυθμούς ανάπτυξης του 2,2% (έναντι 1,7% το β’ τρίμηνο).
  • Η ανεργία μειώνεται σταδιακά και βρέθηκε στο 18,9% το Νοέμβριο (από 19% τον Οκτώβριο).
  • Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε το Νοέμβριο φτάνοντας στις 101,8 μονάδες (από 101 μονάδες τον Οκτώβριο).
Από την άλλη:
  • Οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 23,2% το γ’ τρίμηνο του 2018 (σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2017).
  • Οι κρατικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 4,1% το γ’ τρίμηνο του 2018 (σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017).
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 15% το γ’ τρίμηνο του 2018 (σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018).
Έτσι, αν και στο σύνολό της η Οικονομία φαίνεται να έχει ένα θετικό πρόσημο, οι επιμέρους μετρήσεις αναδεικνύουν σημαντικούς κινδύνους, αρκετούς για να αναστρέψουν την κατάσταση.

Spiral

Σχόλια