Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κεφαλαιουχικά Αγαθά".

Κεφαλαιουχικά Αγαθά:

Είναι τα αγαθά εκείνα που χρησιμοποιούνται για να παραχθούν άλλα αγαθά και όχι για ικανοποίηση των αναγκών αυτού που τα χρησιμοποιεί, δεν είναι δηλαδή καταναλωτικά προϊόντα. Ο όρος αναφέρεται κυρίως σε βαρύ εξοπλισμό, που απαιτείται στην παραγωγική διαδικασία και που θεωρητικά θα έχει μεγάλη χρονική διάρκεια χρήσης, όπως εκσκαφείς, φορτωτές, οχήματα, γεννήτριες, γραμμές παραγωγής κ.ά.

Spiral

Σχόλια