Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας".

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας:

Είναι το σύστημα διαχείρισης για τη διεύθυνση και τον έλεγχο ενός οργανισμού (ή επιχείρησης) αναφορικά με την ποιότητα.

Spiral

Σχόλια