Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Στρατηγική Απόφαση".

Στρατηγική Απόφαση:

Είναι η επιλεγμένη εναλλακτική λύση που επηρεάζει βασικούς παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την επιτυχία της στρατηγικής ενός οργανισμού.

Σχόλια