Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πληροφορία".

Πληροφορία:

Είναι κάθε μορφή επικοινωνίας, η οποία παρέχει κατανοητή και χρήσιμη γνώση στο πρόσωπο που τη λαμβάνει.

Η Πληροφορία σχετίζεται με δεδομένα, στο βαθμό που αποτελείται από αυτά και τα οποία, εφόσον επεξεργαστούν συνιστούν Πληροφορία.

Σχετίζεται και με τη γνώση, καθώς η επεξεργασμένη Πληροφορία (ή ένα σύνολο Πληροφοριών) αποτελεί γνώση.

Spiral

Σχόλια