Η νέα επιχειρηματικότητα είναι... αειφόρα!

«Κυκλική οικονομία, ένας μεγάλος στόχος...».

«Ημερίδα για την αειφορία διοργανώνει το υπουργείο Περιβάλλοντος...».

«Tα Βραβεία Βιώσιμης - Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας απένειμε το Ε.Ε.Α....».

Αυτοί είναι μερικοί μόνο τίτλοι από τις πιο πρόσφατες ειδήσεις για την επιχειρηματικότητα. Κοινός τόπος: η πράσινη, η βιώσιμη, η αειφόρα επιχειρηματικότητα.H αειφορία είναι πλέον παντού, όχι μόνο ως ανάγκη για τη βιωσιμότητα του ανθρώπινου είδους ή ως πολιτική προτεραιότητα. Αλλά και ως αντικείμενο επιχειρηματικότητας, με διαχρονικό χαρακτήρα και δυνατές προοπτικές επιτυχίας.

Το μοντέλο «φτιάχνω—παίρνω—απορρίπτω» έχει φτάσει στο τέλος του, αφού ο υπερπληθυσμός και η κατασπατάληση των φυσικών πόρων οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μία βαθιά οικονομική, κοινωνική και φυσική καταστροφή.


Στο πλαίσιο αυτό, η επιχειρηματικές πρωτοβουλίες όλων μας πρέπει να αποκτήσουν ένα κοινωνικό και οικολογικό περιεχόμενο, όχι μόνο για να ανταποκριθούν στις νέες επιταγές, αλλά επιπλέον για να αναδείξουν την ουσία της νέας επιχειρηματικότητας, που είναι η αλλαγή του κόσμου μας με την επίλυση μεγάλων προβλημάτων, όπως αυτό του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η νέα επιχειρηματικότητα, αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε.

Spiral

Σχόλια