Έως 65% επιδότηση στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ!

Έως και το 65% αναμένεται να ανέλθει το ύψος της κρατικής συμμετοχής στα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, που εντάσσονται σε δράσεις υπό την επωνυμία «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας».

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες τα εν λόγω προγράμματα θα καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των υφιστάμενων επιχειρήσεων και μάλιστα για πρώτη φορά, θα περιλαμβάνουν και τους κλάδους της εστίασης, του εμπορίου και της εκπαίδευσης.


Οι δαπάνες που θα επιδοτούνται θα αφορούν σε Εξοπλισμό, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Συστήματα Πιστοποίησης, Τεχνικές Μελέτες, Σύνταξη και Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου και Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Spiral

Σχόλια