Προκήρυξη 2 νέων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας από το Υπουργείο Οικονομίας.

Την προκήρυξη δύο νέων προγραμμάτων / δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η πρώτη Δράση, με τίτλο "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων" έχει προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

Μέσω της Δράσης χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να κοστολογούνται από 20.000 € έως 200.000 €, ενώ ο βαθμός κρατικής ενίσχυσης θα είναι από 50% -65%. Σημειώνεται ότι το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Η δεύτερη Δράση που προκηρύσσεται είναι η "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση", με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται α) στο λιανικό εμπόριο, β) στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και γ) στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000 € με επιδότηση μέχρι 50%.

Spiral

Σχόλια