Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Έρευνα Omnibus".

Έρευνα Omnibus:
Είναι ένα είδος έρευνας αγοράς που πραγματοποιείται από εταιρίες ερευνών για λογαριασμό πολλών πελατών ταυτόχρονα (π.χ. πολλές επιχειρήσεις).

Spiral

Σχόλια