Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κλάδος".

Κλάδος:

Οποιαδήποτε γενική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να διακριθεί από τις άλλες. Π.χ. ο Τουριστικός Κλάδος, ο Βιομηχανικός Κλάδος, ο Κλάδος του Λιανικού Εμπορίου o Κλάδος των Μεταφορών, ο Φαρμακευτικός, ο Αγροτικός, ο Τραπεζικός κ.ά.

Spiral

Σχόλια