Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μεσίτης".

Μεσίτης:

Είναι ένας επαγγελματίας που εργάζεται ως έμπιστος πράκτορας διαμεσολάβησης σε εμπορικές διαπραγματεύσεις ή συναλλαγές. Οι μεσίτες συνήθως έχουν ειδική άδεια άσκησης επαγγέλματος σε συγκεκριμένα πεδία δραστηριοτήτων, όπου απαιτείται συγκεκριμένη εξειδίκευση, όπως τα χρηματοοικονομικά, οι ασφαλίσεις και τα ακίνητα. Οι αμοιβές τους καθορίζονται από άτυπες ή τυπικές συμφωνίες ή και από το νόμο, συνήθως ως ποσοστό επί του ύψους της κάθε συναλλαγής.

Spiral

Σχόλια