Ποιοι είναι οι λόγοι αποτυχίας και επιτυχίας των επιχειρήσεων;

Κάθε μέρα εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο κλείνουν. Από την άλλη, εκατομμύρια επιχειρήσεις απολαμβάνουν τη θέα από την κορυφή της επιτυχίας. Τι είναι αυτό που διαμορφώνει την αποτυχία ή την επιτυχία των επιχειρήσεων; Δείτε παρακάτω τα σημεία που συμφωνούν μερικοί από τους καλύτερους συμβούλους επιχειρήσεων στον κόσμο.

Λόγοι αποτυχίας των επιχειρήσεων.
 • Έλλειψη εστίασης.
 • Έλλειψη κινήτρων, δέσμευσης και πάθους.
 • Πολύ περηφάνια και άρνηση να δουν και να ακούσουν.
 • Έλλειψη συμβουλευτικής καθοδήγησης.
 • Έλλειψη γενικής και ειδικής επιχειρηματικής γνώσης (οικονομικά, επιχειρησιακές λειτουργίες, μάρκετινγκ κλπ.).
 • Κατασπατάληση χρήματος.
 • Η αγορά δεν χρειάζεται την επιχείρηση (δεν υπάρχει η ανάγκη στην αγορά, που προτίθεται να καλύψει η επιχείρηση).
 • Λάθος μείγμα ανθρώπων.
 • Υψηλά κόστη και κακή τιμολόγηση.
 • Φτωχό προϊόν / υπηρεσία.
 • Έλλειψη επιχειρηματικού μοντέλου.
 • Φτωχό μάρκετινγκ
 • Αγνόηση των πελατών.
Λόγοι επιτυχίας των επιχειρήσεων.
 • Καλός επιχειρηματικός σχεδιασμός.
 • Το πάθος και η δέσμευση των επιχειρηματιών.
 • Δέσμευση, επιμονή και πίστη στο project.
 • Ξεκάθαρο όραμα και στόχοι.
 • Καλό μάρκετινγκ.
 • Γνώση και ικανοποίηση των πελατειακών αναγκών και απαιτήσεων.
 • Ικανότητα παρατήρησης, παρακολούθησης και μάθησης.
 • Υπομονή και αναμονή για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.
 • Καλή συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Ηγεσία με γενική και ειδική επιχειρηματική γνώση.
 • Επανεπένδυση κερδών στην επόμενη ευκαιρία.
 • Θέληση και ικανότητας αλλαγής.
 • Καλή οικονομική διαχείριση και προετοιμασία.
 • Ισορροπία τεχνικής και επιχειρηματικής γνώσης.
 • Εξειδικευμένη τεχνική γνώση και ικανότητα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι (και ακόμη περισσότεροι) για τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να αποτύχει ή να επιτύχει στην πορεία της. Η ικανότητα του επιχειρηματία να αποφύγει τα σημαντικότερα λάθη και να παραμείνει συνεπής σε μία χρηστή και αποδοτική διαχείριση της επιχείρησής του, αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει πιθανότητες επιτυχίας. Και η επιτυχία δεν νοείται ποτέ πρόσκαιρα. Η επιτυχία στις επιχειρήσεις κρίνεται κυρίως από τη μακροβιότητά τους.

Spiral

Σχόλια