Η σημασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Η κρίση βαδίζει σιγά σιγά προς το τέλος της και οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των πολιτών δείχνουν να αυξάνουν. Όμως το επιχειρηματικό ρίσκο είναι ακόμα μεγάλο και το ζητούμενο είναι να μειωθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο! Στο πλαίσιο αυτό, η σημασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού είναι σημαντικότερη, ακόμα και από αυτήν της επιχειρηματικής ιδέας. Κι αυτό, γιατί ένα επιχειρηματικό σχέδιο:
Αναδεικνύει τη δυναμική της επιχειρηματικής σου ιδέας, ώστε να γίνει πραγματικότητα και αποδώσει τα προσδοκώμενα.
Λειτουργεί ως μέσο αυτό-αξιολόγησης, για τη δυνατότητα πραγμάτωσης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
Διατίθεται σε ενδεχόμενους πιστωτές, επενδυτές κα συνεργάτες, ώστε να αναδείξει τις ωφέλειες που θα προκύψουν από την εμπλοκή τους.

Με λίγα λόγια: μειώνει το επιχειρηματικό ρίσκο!

Τι λένε όμως οι έρευνες;

Η σημασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού δεν είναι δεδομένη. Ο κόσμος διαφωνεί και μάλιστα, οι περισσότερες επιχειρηματικές ιδέες (που αφορούν σε μικρές επιχειρήσεις) υλοποιούνται χωρίς καμία τεκμηρίωση. Βέβαια, τα μεγάλα projects δεν πάνε στα τυφλά και αυτό γιατί… κάτι ξέρουν!

Πράγματι οι επιχειρήσεις που γίνονται βάσει επιχειρηματικού σχεδίου έχουν:
 • Διπλάσιες πιθανότητες επιτυχίας!
 • Διπλάσιες πιθανότητες σύναψης δανείου!
 • Διπλάσιες πιθανότητες εύρεσης επενδυτή ή συνεργάτη!
 • Διπλάσιες πιθανότητες ταχείας ανάπτυξης!
Σημασία έχει όμως και η ποιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο δεν πρέπει απαραιτήτως να είναι μεγάλο. Πρέπει όμως να είναι περιεκτικό και ουσιαστικό. Ειδικότερα, πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
 • Να είναι σαφές. Δηλαδή να απαντά ξεκάθαρα στο τι πρόκειται να γίνει, γιατί, από ποιόν / ποιους, που και πως θα γίνει. Επίσης, πόσο θα κοστίσει.
 • Να έχει ένα όραμα στο μέλλον. Δηλαδή να έχει βάθος, περιεχόμενο και ουσία. Π.χ. το «θα φτιάξουμε μία πιτσαρία που θα σκίσει» έχει διαφορά με το «θα φτιάξουμε την υγιεινότερη και νοστιμότερη πίτσα στον κόσμο».
 • Να είναι προσελκυστικό στους πιθανούς επενδυτές. Δηλαδή να πείθει ότι η αποδοτικότητα της επένδυσης βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος και ότι το επιχειρηματικό ρίσκο είναι πολύ χαμηλό.
 • Να διακρίνεται για τη καλή διαχείριση και υλοποίησή του. Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να αναδεικνύει τους ανθρώπους που θα το πραγματώσουν, τις ικανότητές τους, ώστε να εφαρμοστεί με επιτυχία.
 • Να είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή να λαμβάνει υπόψη του τα πραγματικά δεδομένα του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και να είναι καλά τεκμηριωμένο.
 • Να είναι ευέλικτο. Δηλαδή πρέπει να περιλαμβάνει εναλλακτικές δράσεις, σε περίπτωση αλλαγής σεναρίου (π.χ. αν δεν επιτευχθούν οι προγραμματισμένες πωλήσεις, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν).
 • Να έχει πάθος. Το πάθος είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό στις επιτυχημένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο δεν πρέπει να είναι ένα πεζό τεχνοκρατικό έγγραφο. Πρέπει να βγάζει ενθουσιασμό και να μυρίζει επιτυχία!
Spiral

Σχόλια