Έλληνες: φτωχοί… λεφτάδες!

8,3 δις ευρώ περισσότερα από τα εισοδήματά μας ξοδέψαμε το 2017!

Αυτό προκύπτει από το ισοζύγιο του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών (μετά την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) σε σχέση με την κατανάλωση, το οποίο δείχνει ότι η ψαλίδα μεταξύ του πόσο ξοδεύουμε, σε σχέση με το πόσα κερδίζουμε, διευρύνεται συνεχώς και σταθερά από το 2011 και μετά.

Άλλωστε, το 2011 ήταν η τελευταία χρονιά με θετικό ισοζύγιο διαθέσιμου εισοδήματος – κατανάλωσης, με το διαθέσιμο εισόδημα να είναι υψηλότερο κατά 1,3 δισ. Ευρώ. Έκτοτε οι Έλληνες, παρ' όλη τη μείωση στα εισοδήματά τους, συνεχίζουν να ξοδεύουν περισσότερα από όσα βγάζουν, αρνούμενοι έτσι, να μειώσουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Βέβαια, όπως κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, έτσι και αυτή η έρευνα μπορεί να έχει άλλη μία ανάγνωση, με το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων να μην επιδέχεται περαιτέρω υποβάθμιση. Για του λόγου το αληθές, σημειώνεται ότι το 21,1% του πληθυσμού στη χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρή υλική υστέρηση, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 6,7%.

Spiral

Σχόλια