Επιλέγοντας καριέρα: Υπάλληλος ή Επιχειρηματίας;Η εργασία αποτελούσε πάντοτε και αποτελεί και σήμερα, μία από τις βασικότερες παραμέτρους της ζωής. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι άνθρωποι εργάζονται κατά μέσο όρο 8 ώρες ημερησίως (τουλάχιστον στον ανεπτυγμένο κόσμο), αντιλαμβάνεται εύκολα, ότι περί το ½ της ανθρώπινης δραστηριότητας αναφέρεται στην εργασία.

Συνεπώς η επαγγελματική σταδιοδρομία του καθενός καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της ζωής του. Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικές επαγγελματικές επιλογές περιορίζονται σε δύο:
  1. Ή θα εργαστεί κάποιος ως μισθωτός.
  2. Ή ως ελεύθερος επαγγελματίας / επιχειρηματίας.
Στην πρώτη περίπτωση θα απολαύσει ασφάλεια και σταθερότητα, στη δεύτερη το ρίσκο και την εξέλιξη.

Βεβαίως, η οικονομική κρίση –που καλά κρατεί ακόμα στη χώρα μας– κάνει τους νέους να στρέφονται κυρίως στην πρώτη επιλογή, αφού το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας είναι μάλλον αρνητικά. Ή μήπως όχι;

Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, ανασταλτικοί παράγοντες επιχειρηματικότητας σε μία χώρα αποτελούν:
  • Το φορολογικό περιβάλλον.
  • Η εντύπωση ύπαρξης διαφθοράς.
  • Το διοικητικό περιβάλλον.
  • Η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης.
  • Η περιορισμένη έρευνα και καινοτομία.
Δυστυχώς όλα τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση της Ελλάδας. Παρόλ’ αυτά η χώρα μας στο εξωτερικό θεωρείται ελκυστική για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα στο real estate, τον τουρισμό, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις μεταφορές, την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και άλλους τομείς. Προτείνονται ακόμη και συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο δώρων, τα γυμναστήρια, τα beach bars, οι τοπικές κρουαζιέρες, η επαγγελματική ψύξη τροφίμων, τα κατεψυγμένα τρόφιμα, η φαρμακευτική κ.ά.

Πώς όμως μία χώρα με τέτοιο αρνητικό περιβάλλον θεωρείται κατάλληλη για επενδύσεις; Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι όλοι αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες που έχουν προαναφερθεί, ξεπερνιούνται σχετικά εύκολα από τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πιο ευέλικτες από τις μεγάλες και μπορούν να ξεπεράσουν πιο εύκολα τα παραπάνω εμπόδια. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με τις θετικές προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας, διαμορφώνει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον περισσότερο θετικό, παρά αρνητικό.

Σε καμία περίπτωση, η Ελλάδα δεν αποτελεί επενδυτικό παράδεισο. Αποτελεί όμως μία χώρα στο γκρουπ των ανεπτυγμένων οικονομιών, σε στρατηγικό γεωγραφικά σημείο, που δείχνει ότι βγαίνει από μία μεγάλη οικονομική κρίση, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό, αποτελεί μεγάλο κίνητρο για επενδύσεις στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται ότι αυτή η χρονική περίοδος είναι ιδανική για επιχειρηματικότητα. Αρκεί όμως αυτό; Για να επιχειρήσει κανείς θα πρέπει εκτός από το επιχειρηματικό περιβάλλον, να λάβει σοβαρά υπόψη του και έναν ακόμα, πολύ σημαντικό παράγοντα: το χαρακτήρα του!

Spiral

Σχόλια