Έως τις 7/1 οι αιτήσεις στο διαγωνισμό befinnovative της Εθνικής Τράπεζας.

Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy και με την υποστήριξη σημαντικών εταιρειών τεχνολογίας και φορέων του οικοσυστήματος, διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης be finnovative innovation lab.

Το πρόγραμμα be finnovative απευθύνεται σε φοιτητές, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και, γενικότερα, οποιονδήποτε θέλει να αναπτύξει την ιδέα του ή την μεθοδολογία του σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο με την προοπτική να επιτύχει στην Ελληνική αγορά και στη συνέχεια να γίνει εξωστρεφές.

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα πρέπει να αναπτύσσουν την ιδέα τους στο ευρύτερο θεματικό πεδίο των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών (fintech) όπως ενδεικτικά P2P mobile πληρωμές, P2P χρηματοδότηση για ιδιώτες και επιχειρήσεις, εφαρμογές insutech,equity-based crowdfunding, algorithmic trading, robo-advisors για διαχείριση χαρτοφυλακίου, εφαρμογές Blockchain και Artificial Intelligence κλπ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιχειρηματικές μονάδες της Εθνικής Τράπεζας παρουσιάζουν ιδέες που αφορούν πληρωμές, KYC (Know-Your-Customer) για εταιρικούς πελάτες, κυβερνοασφάλεια (cybersecurity), καταναλωτικά δάνεια, εφαρμογές που προκύπτουν από την οδηγία PSD2, καθώς και κάθε υπηρεσία και εφαρμογή που απευθύνεται σε επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος be finnovative ξεκινάει στα τέλη Ιανουαρίου 2019 και ολοκληρώνεται στα μέσα Ιουνίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να δείτε εδώ.

Spiral

Σχόλια