Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Λογότυπο".

Λογότυπο:

Είναι ένα αναγνωρίσιμο και διακριτό γραφικό σχέδιο, όνομα, μοναδικό σύμβολο, ή κάποιο άλλο εικονικό τέχνασμα, μέσω του οποίου προσδιορίζεται ένας οργανισμός. Το Λογότυπο προσαρτάται, περιλαμβάνεται ή εκτυπώνεται σε όλες τις διαφημίσεις, κτήρια, επικοινωνίες, έγγραφα, προϊόντα, γραφικά και οχήματα του οργανισμού.

Το Λογότυπο δεν πρέπει να συγχέεται με τη μάρκα, καθώς αυτή προσδιορίζει ένα προϊόν.

Spiral

Σχόλια