Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Καταναλωτικό Προϊόν".

Καταναλωτικό Προϊόν:

Είναι το προϊόν που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή.

Τα Καταναλωτικά Προϊόντα μπορεί να είναι ταχυκίνητα (αναλώσιμα ή μικρής διάρκειας, π.χ. τρόφιμα), διαρκείας (με μεγάλη διάρκεια ζωής, π.χ. ηλεκτρικές συσκευές), ευκολίας (εύκολα προσβάσιμα σε καθημερινή βάση, π.χ. μπαταρίες), επιλογής (που χρήζουν έρευνας, π.χ. αυτοκίνητα) και ειδικά προϊόντα (με ειδικά χαρακτηριστικά, π.χ. αναπηρικό αμαξίδιο).

Spiral

Σχόλια