Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κέρδος".

Κέρδος:

Είναι το ποσό που απομένει ύστερα από την αφαίρεση όλων των εξόδων από τα έσοδα της επιχείρησης, καθώς και η βάση επί της οποίας υπολογίζονται οι φόροι και τα μερίσματα.

Το Κέρδος είναι το πιο συνηθισμένο κριτήριο αποτίμησης της επιτυχίας μιας επιχείρησης. Επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης των υποχρεώσεών της, της αύξησης των περιουσιακών στοιχείων της, καθώς και μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της. Ενισχύει τους πόρους και τη λειτουργία της επιχείρησης, ενώ η απουσία του μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμό της.

Ως παράγοντας ανταγωνιστικότητας, είναι λιγότερο σημαντικός, από την απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων (ROI).

Spiral

Σχόλια