Η υποκειμενικότητα της… ανεργίας!

Άλλο ένα παράδοξο για τη χώρα μας: η ανεργία δεν είναι πλέον ένα αντικειμενικό μέγεθος, αλλά μία υποκειμενική εκτίμηση!

Κι αυτό, διότι οι αρμόδιοι φορείς για τη μέτρησή της (ΟΑΕΔ και ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις, στις τελευταίες τους αποτιμήσεις. Ειδικότερα:
  • Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι μεταξύ 2014-2018, μειώθηκαν κατά 352.657 (-27%), ενώ οι άνεργοι σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ μειώθηκαν κατά 1.018 (-0,1%).
  • Τον Ιούνιο του 2018, η ΕΛΣΤΑΤ μέτρησε 909.258 ανέργους (μείωση κατά 112.404 ανέργους σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017), ενώ ο ΟΑΕΔ μέτρησε 923.253 (αύξηση κατά 11.885 ανέργους σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017).
Τα συμπεράσματα δικά σας…

Spiral

Σχόλια