Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Απομάθηση".

Απομάθηση:
Είναι η διαδικασία αναγνώρισης και διαγραφής προηγούμενης (παρωχημένης) γνώσης ή πληροφορίας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την αποδοχή νέων γνώσεων, πληροφοριών και συμπεριφορών. Αποτελεί βασική διαδικασία στο Μάνατζμεντ της Γνώσης (Knowledge Management), αλλά και σε κάθε διοικητική πρακτική.

Η Απομάθηση αφορά σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις και είναι εξίσου σημαντική με τη διαδικασία της μάθησης, καθώς εμποδίζει την υιοθέτηση και την εφαρμογή νέων και αποδοτικότερων πρακτικών για την επιχείρηση.

Spiral

Σχόλια