Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οριζόντια Οργάνωση".

Οριζόντια Οργάνωση:

Είναι οργανωτική δομή μιας επιχείρησης στην οποία τα περισσότερα μεσαία επίπεδα του μάνατζμεντ και οι λειτουργίες τους έχουν ελαχιστοποιηθεί, έτσι ώστε να φέρνουν τα ανώτερα επίπεδα του μάνατζμεντ σε απευθείας επαφή με την πρώτη γραμμή της επιχείρησης, τους πωλητές και τους πελάτες.

Οι επιχειρήσεις με Οριζόντια Οργάνωση μπορούν να έχουν τα περισσότερα πλεονεκτήματα των μικρών επιχειρήσεων, όπως είναι η άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές που συμβαίνουν στην αγορά και στις προτιμήσεις των πελατών.


Spiral

Σχόλια