Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πνευματική Ιδιοκτησία".

Πνευματική Ιδιοκτησία:

Είναι το δικαίωμα που έχει κάποιος άνθρωπος ή κάποια επιχείρηση επί έργων της ανθρώπινης διάνοιας (γνώση, ιδέες, φράσεις κλπ.), έργα τα οποία έχουν εμπορική αξία και προστατεύονται από το νόμο. Παραχωρείται για ορισμένο χρόνο για να απαγορεύσει σε τρίτους τη χρήση των έργων, χωρίς την άδεια του δημιουργού.

Στην Πνευματική Ιδιοκτησία περιλαμβάνονται εμπορικές ονομασίες, ανακαλύψεις, συνταγές, εφευρέσεις, σχέδια, λογισμικό, έργα τέχνης, κείμενα, μουσικές συνθέσεις κ.ά.

Spiral

Σχόλια