Η επιχειρηματική χρηματοδότηση στην Ελλάδα: Λεφτά υπάρχουν!

Υπήρξε μία «χρυσή» εποχή για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, τόσο μέσα από τις επιδοτήσεις του 3ΚΠΣ (αντίστοιχο πλαίσιο με αυτό του ΕΣΠΑ σήμερα) και τον Αναπτυξιακό Νόμο, όσο και από τον Τραπεζικό Δανεισμό. Η εποχή αυτή όμως παρήλθε ανεπιστρεπτί, αφήνοντας στην ιστορία το εύκολο χρήμα, τις υπερτιμολογήσεις, την επιδότηση της κατανάλωσης.

Σήμερα, η χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας γίνεται μάλλον αξιοκρατικά και με αυστηρή επιτήρηση, μέσα από τους κάτωθι θεσμούς, στους οποίους μπορεί να αναζητεί κανείς χρηματοδοτικές δυνατότητες και ευκαιρίες:
  • ΕΣΠΑ. Λειτουργεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς και παρέχει χρηματικές ενισχύσεις, υφιστάμενης ή νέας μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας.
  • Αναπτυξιακός Νόμος. Λειτουργεί από το 2016 και παρέχει χρηματικές ενισχύσεις και φοροαπαλλαγές, σε επενδύσεις από 50.000€ και πάνω.
  • Τραπεζικός Δανεισμός. Πολύ περιορισμένα κεφάλαια διατίθενται πλέον στην αγορά, σε επιχειρήσεις και πολίτες με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.
  • Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε επιχειρηματικής δραστηριότητας, διατίθενται χρηματοδοτήσεις και συμβάσεις για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών.
  • Crowdfunding. Αφορά χρηματοδοτήσεις νέων επιχειρήσεων από το ευρύ κοινό και κινείται ανοδικά τα τελευταία χρόνια. Προέρχεται από διάφορες πρωτοβουλίες, με πιο χαρακτηριστική στην Ελλάδα, αυτήν του Act4Greece και στο εξωτερικό, αυτήν του Kickstarter.
  • Διαγωνισμοί. Διοργανώνονται από διάφορους Οργανισμούς (Τράπεζες, Ιδρύματα, Επιμελητήρια κλπ.) και αφορούν στην εξεύρεση των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών και νέων επιχειρηματιών, ικανών να τις υλοποιήσουν. Η μορφή στήριξης των επιτυχόντων διαφέρει από διαγωνισμό σε διαγωνισμό, αν και τις πιο πολλές φορές αφορά σε άμεση ή και έμμεση χρηματοδότηση.
  • Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων. Συνήθως παρέχουν τεχνογνωσία και το περιβάλλον για την ιδανική ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση είναι μία μορφή έμμεσης χρηματοδότησης, αν και μέσα από αυτή μπορεί να επικοινωνηθεί η εκάστοτε επιχειρηματική προσπάθεια με πιθανούς επενδυτές.
  • Venture Capital. Αφορά σε χρηματοδοτήσεις έναντι κάποιου ποσοστού επί της ιδιοκτησίας της επιχείρησης, μία αναπτυσσόμενη πρακτική τα τελευταία χρόνια, για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις.
  • Επιχειρηματικοί Άγγελοι. Δηλαδή, ιδιώτες επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε νέες επιχειρήσεις.
  • Πρακτόρευση Απαιτήσεων. Μία μορφή έμμεσης χρηματοδότησης, όπου μία επιχείρηση αναλαμβάνει τη λογιστική παρακολούθηση και τη διαχείριση των εισπράξεων έναντι κεφαλαίου κίνησης.
Θα πρέπει να κατανοεί κανείς, ότι οι παράγοντες που αξιολογούνται σε κάθε περίπτωση χρηματοδότησης, ασχέτως του εκάστοτε τύπου, είναι το προσδοκώμενο κέρδος και το μέγεθος του επιχειρηματικού ρίσκου. Αυτοί οι δύο παράγοντες έχουν να κάνουν με την επιχειρηματική ιδέα και το αν είναι επιτεύξιμη, μέσα από ένα καλά τεκμηριωμένο επιχειρηματικό σχέδιο.

Αναζητήστε λοιπόν τις δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχειρηματικής σας ιδέας, χρησιμοποιώντας όποιον χρηματοδοτικό θεσμό πιστεύετε ότι σας ταιριάζει καλύτερα.

Σε κάθε περίπτωση λεφτά υπάρχουν. Ιδέες και κατάλληλοι άνθρωποι να τις πραγματοποιήσουν απουσιάζουν!

Spiral

Σχόλια