Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πληροφοριακό Σύστημα".

Πληροφοριακό Σύστημα:

Είναι ένα οργανωμένο σύνολο από ανθρώπους, μηχανές και διάφορα άλλα μέσα, το οποίο έχει καθορισμένους σκοπούς.

Παραδείγματα πληροφοριακών συστημάτων αποτελούν ένα smart phone, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το Facebook, η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κ.ά.

Τα πληροφοριακά συστήματα συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, αναλύουν και διανέμουν πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ενώ συστατικά τους στοιχεία είναι οι Εισροές, η Επεξεργασία και οι Εκροές.

Spiral

Σχόλια