Με την όπισθεν η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

Στην 57η θέση του πίνακα ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ βρίσκεται η χώρα μας, σύμφωνα με τη νέα έκθεσή του για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας κατά 4 θέσεις, σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Φόρουμ, που αφορά 140 οικονομίες από όλον τον κόσμο.

Οι 3 πιο ανταγωνιστικές οικονομίες στον κόσμο είναι αυτές των ΗΠΑ, της Σιγκαπούρης και της Γερμανίας, ενώ χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία, θεωρούνται πιο ανταγωνιστικές από την Ελλάδα.

Εξάλλου, η οικονομία μας κατατάσσεται 87η στους θεσμούς, 38η στις υποδομές, 57η στην υιοθέτηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και 83η στη μακροοικονομική σταθερότητα. Επιπλέον, η χώρα έρχεται 21η στην υγεία του ανθρώπινου κεφαλαίου, 39η στις ικανότητες του προσωπικού, 63η στην αγορά προϊόντων, 107η στην αγορά εργασίας, 114η στο χρηματοοικονομικό σύστημα, 58η στο μέγεθος της αγοράς, 72η στο δυναμισμό των επιχειρήσεων και 44η στην ικανότητα καινοτομίας.

Η εικόνα αυτή είναι και η εικόνα που έχουν οι υποψήφιοι ξένοι επενδυτές για τη χώρα μας, μια οικονομία μετριότητας, με κάποια διακριτά πλεονεκτήματα (κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές), αλλά και με πολλές αδυναμίες (κυρίως στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αγορά εργασίας).

Spiral

Σχόλια