Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Φόρος".

Φόρος:

Είναι η υποχρεωτική χρηματική συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, που επιβάλλεται και απαιτείται από την εκάστοτε Κυβέρνηση σε άτομα και οργανισμούς, επί δραστηριοτήτων, διασκεδάσεων, εξόδων, εισοδημάτων, ιδιοκτησιών, προνομίων, περιουσίας κλπ.

Spiral

Σχόλια