Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Απόδοση".

Απόδοση:

Είναι η επίτευξη ενός καθήκοντος που έχει ανατεθεί σε κάποιον, με προδιαγεγραμμένα πρότυπα ορθότητας, ολοκλήρωσης, κόστους και ταχύτητας. Σε συμβόλαια, η Απόδοση θεωρείται ως η υλοποίηση μιας υποχρέωσης, με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδεσμεύει αυτόν που ανέλαβε την εργασία, από τις υποχρεώσεις του ίδιου του συμβολαίου.

Spiral

Σχόλια