Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Συγκριτικό Πλεονέκτημα".

Συγκριτικό Πλεονέκτημα:

Είναι η δυνατότητα μιας επιχείρησης να αποδίδει διαχρονικά, περισσότερο από τις υπόλοιπες του κλάδου στον οποίο ανήκει, με αποτέλεσμα να μπορεί να προμηθεύει στην αγορά, είτε τις ίδιες ποιότητες συγκριτικά με τον ανταγωνισμό της σε καλύτερες τιμές, είτε διαφοροποιημένα και καινοτόμα προϊόντα σε πιο ακριβές τιμές.

Spiral

Σχόλια