4 + 3 διαθέσιμα προγράμματα επιχειρηματικών ενισχύσεων.

4 + 3 προγράμματα επιχειρηματικών ενισχύσεων είναι διαθέσιμα αυτή τη χρονική περίοδο. Ειδικότερα, πρόκειται για 4 ήδη προκηρυχθέντα προγράμματα και 3 ακόμη που πρόκειται να προκηρυχθούν πολύ σύντομα.

Ειδικότερα, τα προγράμματα επιχειρηματικών ενισχύσεων που είναι ανοικτά προς υποβολή αιτημάτων υπαγωγής είναι:
  1. Ο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της επιδότησης επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων, ύψους 50.000€ έως και 400.000€, σε ποσοστό 50%
  2. Το «Ψηφιακό Βήμα», που στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της επιδότησης επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων, ύψους 5.000€ έως και 50.000€, σε ποσοστό 50%.
  3. Το «Ψηφιακό Άλμα», που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της επιδότησης επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων, ύψους 55.000€ έως και 400.000€, σε ποσοστό 50%.
  4. Το «Επιχειρούμε Έξω», που στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, μέσω της επιδότησης συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, υφιστάμενων εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε ποσοστό 50%.
Εξάλλου, έχουν ήδη προαναγγελθεί 3 νέα προγράμματα για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Πρόκειται για τις δράσεις:
  1. «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις», με προϋπολογισμό 400 εκατ. €.
  2. «Ενισχύω - Επιβραβεύω», που θα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό 250 εκατ. €.
  3. "Λιανικό Εμπόριο - Εστίαση- Εκπαίδευση", με προϋπολογισμό 50 εκατ. €.
Spiral

Σχόλια