Έως τις 23/11 οι υποψηφιότητες στο διεθνή διαγωνισμό Ideas Change Life.

Έως τις 23 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στο διεθνή διαγωνισμό ψηφιακών ιδεών “Ideas Change Life” του Βρετανικού Συμβουλίου.

Ο διαγωνισμός προσφέρει έπαθλο 20.000 λιρών και τη δυνατότητα εργασίας, μαζί με την ομάδα Καινοτομίας και Συνεργασίας του Βρετανικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο συμβολής στην επίτευξη ενός από τους 6 στόχους Αειφόρας Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η ψηφιακή λύση που θα υποβάλει κανείς στο διαγωνισμό, θα πρέπει να αφορά ένα από τα κάτωθι:
  1. Ποιότητα εκπαίδευσης
  2. Ισότητα των φύλων
  3. Αξιοπρεπή εργασία και οικονομική πρόοδο
  4. Μείωση ανισοτήτων
  5. Αειφόρες πόλεις και κοινότητες
  6. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρά ιδρύματα.
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε άτομα και επιχειρήσεις από όλον τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του.

Spiral

Σχόλια