Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ποιότητα".

Ποιότητα:
Είναι ο βαθμός, στον οποίο ένα σύνολο δομικών χαρακτηριστικών ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις, αναφορικά με προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρησιακές λειτουργίες.

Η Ποιότητα δεν είναι ποτέ τυχαία, αντιθέτως είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης πνευματικής εργασίας.

Spiral

Σχόλια