Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Απειλή".

Απειλή:

Είναι η ένδειξη πιθανότητας έλευσης ενός κινδύνου.

Μία Απειλή μπορεί να είναι ένα φυσικό φαινόμενο (π.χ. ένας σεισμός, μία πλημμύρα κλπ.) ή ένα ανθρώπινο, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό ή / και νομικό συμβάν (π.χ. ένας πόλεμος, ένας οικονομικός αποκλεισμός, μία απαγόρευση κλπ.).

Οι Απειλές στην επιχειρηματικότητα αναζητούνται κυρίως στο ανταγωνιστικό μικρό περιβάλλον ή στο ευρύτερο μάκρο περιβάλλον της επιχείρησης.

Spiral

Σχόλια