Ανελεύθερη οικονομικά η Ελλάδα...

"Ανελεύθερη" οικονομικά χαρακτηρίζεται η χώρα μας σύμφωνα με σχετική έρευνα του Ινστιτούτου Fraser.

Ειδικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 108η θέση άμεσα σε 162 χώρες του πλανήτη, στην τελευταία δηλαδή θέση ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες. Την ίδια στιγμή, η Κύπρος βρίσκεται στην 18η θέση, η Αλβανία στην 34η και η Τουρκία στην 86η.

Η χώρα μας το 2014 ήταν στην 88η θέση, αλλά το 2015 έπεσε στην 111η και το 2016 ανέβηκε 3 θέσεις. Στην ίδια θέση με την Ελλάδα βρίσκεται η Κίνα και η Σουαζιλάνδη. Τελευταία κατατάσσεται η Βενεζουέλα, ως 162η από τις 162 χώρες.

Στην έρευνα του Fraser για την εκτίμηση της οικονομικής ελευθερίας των χωρών, λαμβάνονται υπόψη παράμετροι, όπως η απονομή δικαιοσύνης και η ασφάλεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, πόσο ισχυρό είναι το νόμισμα μιας χώρας, η ελευθερία του διεθνούς εμπορίου, οι κανονισμοί και οι απαγορεύσεις στην πρόσβαση στην αγορά, το μέγεθος του κράτους και κατά πόσο αυτό εμποδίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Spiral

Σχόλια