Σημαντικές εξελίξεις σε Δράσεις ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακό.

Ενδιαφέρουσες εξελίξεις από το "μέτωπο" των κρατικών ενισχύσεων που παρέχονται για επιχειρηματική ανάπτυξη (ΕΣΠΑ - Αναπτυξιακός Νόμος), δημοσιοποιούνται τελευταία. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες:
  • Υπερτριπλασιάζεται ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», ώστε να ικανοποιηθεί η ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση που παρουσιάστηκε κατά την υποβολή των επενδυτικών προτάσεων. Σημειώνεται ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα στο τέλος του προηγούμενου Μαΐου, υποβλήθηκαν 7.297 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1,127 δις ευρώ, όταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, το Υπουργείο Οικονομίας αποφάσισε την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος στα 400 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να αξιοποιήσει το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών του τουριστικού κλάδου.
  • Προαναγγέλλονται 3 νέες δράσεις. Πρόκειται για την εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό 400 εκατομμύρια ευρώ, για τη δράση "Ενισχύω - Επιβραβεύω", που θα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια ευρώ και για την εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας, "Λιανικό Εμπόριο - Εστίαση- Εκπαίδευση", με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ.
  • Τέλος, αναφορικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο, προωθούνται σημαντικές αλλαγές, σε μια προσπάθεια, ώστε ο Νόμος να γίνει πιο λειτουργικός, καθώς καταγράφονται προβλήματα στην εφαρμογή του: η φορολογική απαλλαγή θα λαμβάνεται με τη συμπλήρωση του 50% της επένδυσης και όχι με την ολοκλήρωσή της, το σύνολο της φοροαπαλλαγής θα λαμβάνεται σε 3 αντί 6 χρόνια και με την ολοκλήρωση του 25% της επένδυσης ο επενδυτής θα μπορεί να λάβει το 25% αυτής.​
Spiral

Σχόλια