Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Αμοιβή".

Αμοιβή:

Είναι το σύνολο των άμεσων ωφελημάτων (όπως είναι ο μισθός, τα επιδόματα, τα μπόνους και οι προμήθειες) και των έμμεσων ωφελημάτων (όπως είναι η ασφάλιση υγείας, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, ταξίδια και διακοπές), τα οποία λαμβάνει ένας εργαζόμενος από τον εργοδότη του.

Σχόλια