Έως τις 31/10 η υποβολή των αιτήσεων στα προγράμματα ΕΣΠΑ "Ψηφιακό Άλμα" και "Ψηφιακό Βήμα".

Έως τις 31 Οκτωβρίου παρατείνονται οι προθεσμίες των αιτήσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στις Δράσεις του ΕΣΠΑ "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα", ύστερα από σχετικές τροποποιήσεις στις εν λόγω Προσκλήσεις του ΕΠΑΝΕΚ.

Spiral

Σχόλια