Στο 0,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα.

Στο 0,9% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα τον Αύγουστο του 2018, σε σχέση με 0,8% τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat, όταν τον αντίστοιχο μήνα του 2017 ήταν 0,6%.

Επισημαίνεται ότι στις χώρες της Ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο ήταν κατά μέσο όρο 2% από 2,1% τον Ιούλιο και 1,5% πριν από έναν χρόνο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 2,1% τον Αύγουστο, σε σχέση με 2,2% τον Ιούλιο και 1,7% πριν από έναν χρόνο.

Οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού παρατηρήθηκαν στη Δανία (0,8%), την Ιρλανδία και την Ελλάδα (0,9%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (4,7%), στη Βουλγαρία (3,7%), στην Εσθονία (3,5%) και την Ουγγαρία (3,4%). Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 12 κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και αυξήθηκε σε δέκα.

Spiral

Σχόλια